Vi leverer følgende innen fjellsprengning:

  • Hus- og hyttetomer
  • Industri- og pukkverkproduksjon
  • Byggegroper
  • Infrastruktur
  • Annen sprengning

Kontakt oss for et tilbud!

Fjellsprengning

Vi er totalleverandør på sprengningstjenester, og leverer alle tjenester til næring, industri og privat og offentlig sektor. Vi tilbyr alle typer fjellsprenging, det være seg til ulike veiprosjekt eller jernbane, næringstomter, industritomter eller andre byggeprosjekt, tuneller og sjakter, samt ulike spesialoppdrag. Hos oss blir du ivaretatt på en sikker måte hvis du skal utføre sprengning.

Hus- og hyttetomer

Vi gjør prosjekter for både store og mindre entreprenører og utbyggere. Uansett hvilke planer du har for boligbygging eller næringseiendom – vi kan levere det du trenger! Vi har flere tiår med erfaring med sprengning til næringstomter, byggefelt, industri, bolig, offentlige bygg, idrettsanlegg, hytter og fritid.

Industri- og pukkverkproduksjon

Til industri utfører vi blant annet pukkverkssprengning. Vi gjør også steinuttak, massetak og sidetak, samt blokksteinsbrudd av alle typer stein.

Infrastruktur

Vi utfører oppdrag innen infrastruktur, veianlegg, jernbane, flyplass, kraft-forsyning, damanlegg og grøfter. Vi har eksempelvis gjort flere store prosjekter for Statens Vegvesen og Veidekke, samt andre prosjekter i samarbeid med store og mindre aktører.

Byggegroper

Vi har mange års erfaring med byggegroper.

Annen sprengning

Teknisk sprengning, forsiktig sprengning, mindre bergrom og tuneller, sjakter og kjellere – vi hjelper deg med den sprengningen du trenger! Vi er godt vant med ulike spesialoppdrag og har levert kreative og trygge løsninger i over 50 år.

Vi har maskinene som trengs for å gjennomføre alle oppdrag innen fjellsprengning.

Ta kontakt for et tilbud

Ønsker du et uforpliktende tilbud? Fyll inn, og vi kontakter deg så snart vi kan. Eller ring oss på 915 76 464.