Samfunnsansvar

Lærlingbedrift

Vi er godkjent lærebedrift, og har i en årrekke tatt inn flere lærlinger. Lærlingene er viktige for oss for å ivareta den kompetansen og rekrutteringen vi trenger til faget i tiden fremover.

Flere av lærlingene jobber for oss i dag – noe vi er både stolte av og glade for.

Ønsker du en læreplass hos oss, kan du kontakte vår daglige leder.

Miljø og bærefrakt

Vi ble sertifisert innen miljøledelse, ISO-14001:2015 og arbeidsmiljø, ISO-45001:2018 i 2021, med følgende tekst på sertifikatet: Boring, sprengning, fjellsikring og verksteddrift (Norsk), Drilling, blasting, rockfall securing and mechanical facilities (engelsk).

Vi fokuserer på mindre C02-utslipp, god avfallshåndtering og gjør stadige vurderinger av de kjemikaliene og løsemidlene vi benytter. Vi har blant annet mål om kildesorteringsgrad på minimum 75 %.

Vår maskinpark er moderne med den nyeste teknologien, for å sikre minst mulig utslipp og negativ påvirkning på miljøet. Vi benytter blant annet teknologi for å begrense støv og redusere drivstoff-forbruk på våre maskiner og biler. I tillegg skal vår maskinpark ikke være eldre enn tre år i gjennomsnitt, og intensjonen er at maskiner skal byttes innen de er 5 år.

Gode vedlikeholdsrutiner på maskinene gjør at vi unngår eventuelle oljesøl og lekkasjer.

FNs fjerde bærekraftmål fokuserer på god utdanning.  Våre ansatte skal ha god kompetanse om sitt arbeid, og får tilbud om utdanning og kurs i takt med sin utvikling.

Sertifikater og kursbevis skal være oppdatert iht. stillingsinstruks, og nødvendig opplæring skal gis. Vi etterstreber å imøtekomme ansattes ønsker for relevant videreutdanning.

Sponsorater

I Fjellsprenger er vi opptatt av å støtte både små og større idretts- og kulturarrangement gjennom sponsorater, og støtter fra tid til annen opp om lokale aktører innen ulike aktiviteter.