Prosjekt: Pukkverk sprengning

  • Oppdragsgiver: Lidalen Grustak
  • Byggherre: Lidalen Grustak
  • Leverte tjenester: Pukkverkssprengning
  • Tidsperiode: Oppdrag med jevne mellomrom
Se alle referanser