Prosjekt: Pukkverk sprengning

  • Oppdragsgiver: Hegna Grustak
  • Byggherre: Hegna Grustak
  • Leverte tjenester: Pukkverkssprengning
  • Tidsperiode: April 2021
Se alle referanser